Noord & zuid China 2012

21 dagen Beijing, Xian, Kunming, Yuanyang, Jinping, Guilin, Xinping etc..

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Peter Wollinga