Noord & zuid China 2012

21 dagen Beijing, Xian, Kunming, Yuanyang, Jinping, Guilin, Xinping etc..

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Peter Wollinga