Noord & zuid China 2012

21 dagen Beijing, Xian, Kunming, Yuanyang, Jinping, Guilin, Xinping etc..

Peter Wollinga